Katastr nemovitosti

Pod tímto názvem se skrývá veřejná databáze, ve které lze najít vlastnická či jiná práva k nemovitostem. Jaké údaje se v katastru nemovitosti nachází?

  • Soupis
  • Polohové a geometrické určení
  • Popis
  • Zápis práv k nemovitostem

Katastr nemovitostí je volně přístupný veřejnosti, a to například online, nicméně stále funguje známý katastrální úřad. V databázi katastru nemovitosti je možné vyhledávat podle adresy, kromě toho je ale možné prohlížet i interaktivní mapu, ve které si lze rozkliknout každý pozemek nebo nemovitost zvlášť.

Jde o velmi užitečný nástroj, který lze využít například tehdy, když je vaším cílem hypotéka na pozemek. Taktéž je nutné umět pracovat s touto databází v případě, kdy máte v plánu jakékoliv operace s vlastnickými právy. Díky veřejné přístupnosti online odpadá nutnost docházet si pro veřejné informace na katastrální úřad, ale je možné veškeré požadavky vyřešit právě přes internet.