Exekuce

Definice exekuce je vykonávací řízení. Při tomto řízení jde jednoduše o to vymoci z dlužníka finance, které nesplatil.

Exekuci si mnoho lidí představí jako násilné odebrání majetku od dlužníka, avšak realita je zcela jiná. Nicméně je pravda, že vymožení peněžitého dluhu se provádí různými způsoby. Je to však důležité z hlediska věřitele, který je v právu, neboť podmínky splácení porušil dlužník, který není schopný peníze nadále splácet. Proto jsou při exekuci vymáhány prostředky jinými způsoby, a to i například zabavením majetku, zástavou nemovitostí nebo jinými cestami.

Aby mohlo dojít k exekuci, musí tomu předcházet soudní řízení. Právě na základě soudu je možné zahájit exekuční řízení s dlužníkem, který přestal platit. Před zahájením exekuce však soud stanoví dodatečnou lhůtu, do které je možné splatit dlužnou částku samotným dlužníkem. Pokud však ani přes do této nové doby splatnosti dlužník nesplní svou povinnost, přichází na řadu právě exekuce.