Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je známý i jako amortizační plán a jedná se o typ dokumentu, který přesně stanovuje to, kdy a v jakých finančních splátkách bude dlužník splácet úvěr nebo jakýkoliv jiný dluh.

K žádosti o jeho založení je potřeba doložit i důkazy o tom, že je dlužník schopný splácet dlouhodobě. Mezi tyto důkazy patří například pracovní smlouva nebo výpisy z účtu. Obecně je specifický tím, že určuje nejen přesné částky, ale i data splatnosti. V případě odesílání splátek na bankovní účet, se rozumí datum připsání na účet věřiteli a ne naopak, jak se mylně mnozí domnívají – datum odeslání peněz dlužníkem.

Je nedílnou součástí úvěrových a hypotečních smluv. V takových smlouvách se dlužník zavazuje k tomu, že zaplatí věřiteli dlužnou částku v jedné nebo více splátkách. Pokud dlužník nebude splátkový kalendář dodržovat, bude pokutován sankcemi (penále).

Splátkový kalendář je dokument, který lze měnit, ale pouze po předchozí domluvě obou stran.